Meer informatie

Heeft u een vraag, wil u zich inschrijven voor een ontmoetingsgroep of wil u meer informatie over een workshop aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

U kan via deze weg ook uw gegevens achterlaten om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Privacyverklaring

Praktijk Tilia bewaart enkel uw gegevens indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens betreffen de informatie die u via dit inschrijvingsformulier aan ons bezorgt (naam, mailadres en eventuele andere contactgegevens die u naar eigen keuze doorgeeft). Alle andere informatie en vragen die we ontvangen (en dus geen inschrijvingen op de nieuwsbrief zijn) worden gelezen, verwerkt, beantwoord en nadien verwijderd. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en deze informatie wordt op geen enkele manier aan derden doorgegeven.  De gegevens worden bewaard gedurende 3 jaar.
De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen bezorgen van de digitale nieuwsbrief (informatie over ons team, aankondigingen van evenementen,...).

Als u uw gegevens wil opvragen, inkijken, verbeteren of schrappen, kan dit steeds via een mail aan info@praktijktilia.be
Praktijk Tilia verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
Vanaf 25 mei 2018 gaat de General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht, wij passen ons systeem aan deze nieuwe regelgeving aan.