Jirka Rodyns

Klinisch en gezondheidspsychologe

Wie ben ik?

binnen praktijk Tilia bied ik ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met eet –en gewichtsproblemen. In therapie gaan we samen stap voor stap op zoek naar manieren om het eigen leven opnieuw in handen te nemen. Omdat vaak gans het gezin meelijdt onder een eetproblematiek vind ik het belangrijk ook ouders, broers, zussen, kinderen, partners, … te betrekken en/of ondersteuning te bieden. Dit uiteraard steeds in samenspraak.

Ik deed ervaring op in de begeleiding van kinderen –en jongeren met eetproblemen op de dienst eetstoornissen van de Universitaire Kinder –en Jeugpsychiatrie te Antwerpen, waar ik ook stage liep. Als een van de psychologen binnen het team begeleidde ik kinderen –en jongeren in opname en diens gezinnen. Naast individuele –en gezinstherapie heb ik ervaring in groepstherapieën zoals Multi Family Therapy (MFT), sociale vaardigheidstraining (SOVA) en Doe-pressietrainig. Binnen praktijk Tilia begeleid ik zoals eerder vermeld ook volwassenen.

Ik vind het belangrijk om mij voortdurend bij te scholen en op de hoogte te zijn van recente wetenschappelijke inzichten. Momenteel volg ik ook een opleiding Acceptance and Committement Therapy (ACT).

Voor wie?

  • Kinderen, jongeren en volwassenen die kampen met een eetprobleem.
  • Ook familieleden of partners zijn welkom.

Thema's

  • Eet –en gewichtsproblemen
  • Moeilijkheden die met eetproblemen (kunnen) samengaan en/of ermee te maken hebben: laag zelfbeeld, lichaamsbeeld, perfectionisme, faalangst, emotionele problemen, stemmingsstoornissen, dwangstoornissen, conflicten binnen context, verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, …

Aanbod

  • Individuele therapie
  • Gezinsbegeleiding

Wenst u meer informatie of wil u een afspraak maken?

Jirka Rodyns heeft op dit moment een aanmeldingsstop!

GSM: 0470 29 70 46 (Bereikbaar op donderdag van 10u00 tot 21u00) 

mail: jirka.rodyns@praktijktilia.be