Welkom!

In Tilia, onze paramedische groepspraktijk, streven we naar kwaliteit op maat van iedereen. Een persoonlijke aanpak staat centraal in elke begeleiding. Door onze multidisciplinaire werking willen we een meerwaarde bieden op het vlak van zorg en ondersteuning. In onze groepspraktijk vindt u 2 klinisch psychologen, een kinder- en jeugdpsychologe, relatie- en gezinstherapeute, een massagetherapeute, een loopbaancoach, een tabakologe, een diëtiste en diabeteseducator. Binnen deze gevarieerde groep heeft iedere therapeute haar eigen specifieke invalshoek en persoonlijkheid.
Als team proberen wij onze ervaringen en kennis met elkaar te delen. We overleggen op regelmatige basis en zullen waar nodig intern of extern doorverwijzen. Op deze manier willen we samen, met elkaar en met u, een optimale zorgverlening aanbieden.

De naam “Tilia”

verwijst naar de Latijnse benaming voor lindeboom. Doorheen de tijd kennen we de lindeboom als een robuuste, oude en heilzame boom. Reeds bij de Kelten en de Germanen werd de lindeboom gezien als een heilige boom. In bijna elk dorp sierde deze boom vroeger het dorpsplein en gold hij als symbool van communicatie en gemeenschapszin. Aan de kerk van Itegem kan je deze lindeboom nog steeds weelderig zien groeien. Omdat we binnen onze groepspraktijk samen met u via een open en heldere communicatie op zoek willen gaan naar een antwoord op al uw gezondheids- en welzijnsvragen, kozen we voor de naam “Tilia”. Hierin wordt de filosofie van onze groepspraktijk volgens ons mooi weergegeven.