Katrien Schroyens

Klinisch en gezondheidspsychologe systeemtherapeute

Wie ben ik?

Ik ben klinisch psycholoog en systeemtherapeute. In 2010 ben ik afgestudeerd als Master in de Klinische & Gezondheidspsychologie, optie kinderen en adolescenten, aan de KU Leuven. Sindsdien werk ik met kinderen en jongeren, zowel met als zonder een beperking, alsook hun context (ouders, school,…). In 2018 rondde ik  een Systeemtheoretische therapieopleiding af aan de Interactie Academie te Antwerpen. Ik ben erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer 872110136) en tevens lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

Relevante opleidingen:

 • Opleiding Systeemtheoretische psychotherapie (Interactie Academie) (afgerond in 2018)
 • Postgraduaat Psychopedagogische counseling (Thomas More)
 • Permanente vorming ‘Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme’ (Katholieke Universiteit Leuven)

Doelgroep:

 • Kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, alsook hun ouders.
 • Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking.
 • Er kan een individuele psychologische begeleiding of psychotherapie met het kind of de jongere worden opstart. Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot ouder- en/of gezinsgesprekken.

Thema’s:

U kan bij mij terecht met allerhande vragen en moeilijkheden, waaronder:

 • Aandachts- en concentratieproblemen (ADD, ADHD,…)
 • Angsten
 • Autismespectrumstoornis (ASS)
 • Emotionele problemen
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Moeilijkheden in sociale vaardigheden
 • Opvoedingsvragen
 • Schoolsgebonden problemen (gepest worden,…)
 • Verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding,…)

Werkwijze:

In therapie poog ik steeds om zorg op maat aan te bieden. Elk kind of jongere bekijk ik als een uniek individu waarbij er samen op zoek gegaan wordt naar de best mogelijke aanpak. Ook de duur en frequentie van de therapie wordt individueel bepaald. Wanneer kinderen of jongeren op kennismakingsgesprek komen, nodig ik ook steeds de ouders uit. Dit kennismakingsgesprek heeft als doel een zo goed en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de vragen en noden van het cliëntsysteem. Vervolgens gaan we de behandelingsmogelijkheden samen na. Ook de ouders worden steeds mee in het proces betrokken en kunnen beroep doen op de nodige ondersteuning. Tijdens de therapie bij kinderen en jongeren maak ik niet enkel gebruik van gesprekstherapie. Daarnaast maak ik eveneens gebruik van creatieve expressievormen zoals verhalen, tekeningen, spelmateriaal,…

Tarieven:

 • Kennismakingsgesprek: 60 euro (1 uur)
 • Individuele begeleiding: 50 euro (45 min)
 • Ouder- of gezinsgesprek: 50 euro (45 min)
 • Diagnostisch onderzoek: 50 euro per gepresteerd uur.

Erkenning en beroepsverenigingen

Ik ben erkend door de Psychologencommissie, erkenningsnummer 872110136.

Lid van Belgische Federatie voor Psychologen (BFP).

Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).

Wenst u meer informatie of wil u een afspraak maken?

GSM: 0471/20.56.51
Mail: katrien.schroyens@praktijktilia.be