Kathleen Peetroons

Tabakologe
Rookstopbegeleidster

Wie ben ik?

Mijn naam is Kathleen Peetroons. Ik woon samen met mijn man en onze drie zonen (20 j , 18 j en 16 j ) in Baal. Mijn basisdiploma is een graduaat in de verpleegkunde. Ik werkte vele jaren als zelfstandig thuisverpleegkundige. Dagelijks werd ik geconfronteerd met de hoge morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van roken. Ik verzorgde en steunde vele patiënten tijdens hun ziekteproces. In België sterven jaarlijks 20.000 mensen aan een tabak-gerelateerde aandoening. Dat zijn 50 overlijdens per dag, elk half uur iemand… Vanuit het besef dat stoppen met roken heel veel ziekte en leed kan vermijden, groeide de interesse om mensen te begeleiden, te motiveren en te adviseren bij rookstop. Ik volgde verschillende coaching opleidingen ter voorbereiding en in functie van de opleiding tot tabakoloog. In juni 2016 voltooide ik de interuniversitaire opleiding ‘Tabakologie en rookstopbegeleiding’, die naar mijn mening alle facetten van de tabakologie grondig belicht. Sindsdien ben ik werkzaam als tabakologe in verschillende praktijken, waaronder Paramedische groepspraktijk Tilia.

Aanbod

  • individuele rookstopbegeleiding
  • rookstopbegeleiding in groep
  • 'Smartstop' (op maat van jongeren)
  • infosessies met preventief en curatief doel

Werkwijze

Stoppen met roken is voor velen erg moeilijk. Onderzoek wijst uit dat begeleiding door een tabakoloog de kans op rookstop en definitief rookvrij zijn aanzienlijk verhoogt. Tijdens een individueel verschillend aantal, (meestal 5 tot 7), rookstopconsultaties doorlopen we vier fasen : voorbereiding tot rookstop, opstellen van een stopplan, het feitelijke stoppen met roken, behouden rookvrij te zijn. Dit alles aan jou persoonlijk aangepast en volgens jouw tempo. Tijdens het intakegesprek exploreren we o.a. je rookprofiel, rookgeschiedenis, lichamelijke en psychische dependentie. We bespreken je motivatie, zelfvertrouwen en hoe deze verhoogd kunnen worden. We onderzoeken gewoontegedrag en welke voor jou triggers zijn om te roken. Volgende sessies wordt besproken welke vormen van gedragsondersteuning en /of medicamenteuze ondersteuning jou het meest aanspreken. We
stellen een rookstopplan op. We werken samen een persoonlijke strategie uit om te ontwennen van nicotine. Je krijgt allerhande ‘rook gerelateerde’ informatie die nuttig en vaak zelfs noodzakelijk is bij rookstop. We bespreken o.a. moeilijke situaties en trek, en hoe er mee om te gaan. We focussen op terugvalpreventie, het duurzaam rookvrij blijven en het zich vereenzelvigen met de ex-roker identiteit.

Opleidingen

  • Smartstop opleiding tabakologie (VIGEZ)
  • Tabakologie en rookstopbegeleiding (VRGT Brussel, UA)
  • Stresscoach (CAO Hasselt)
  • Assertiviteitscoach (CAO Hasselt)
  • Life coach (CAO Hasselt)
  • Gegradueerde ziekenhuisverpleging (KTA Paramedisch Instituut Mechelen)

Tarief

Rookstopconsultaties worden gedeeltelijk ( 4 uur/ jaar) door de Vlaamse overheid vergoed.
De persoonlijke bijdrage voor de cliënt bedraagt 30 €/ consult voor de eerste twee consulten, 15 €/ consult voor de volgende afspraken.
Cliënten die recht hebben op verhoogde terugbetaling betalen 4 €/ consult voor de eerste twee consulten, 2 €/ consult voor de volgende afspraken.
Voor jongeren ( tot 21 j) worden de rookstopconsultaties volledig door de Vlaamse overheid vergoed. Zij hoeven niets te betalen.

Wenst u meer informatie of wil u een afspraak maken?
GSM: 0487/68.64.05
mail: kathleen.peetroons@praktijktilia.be